Logg inn

Logg inn med ditt passord for å redigere hjemmesiden!

Skriv inn epostadressen din (må være den som er registrert på Mekke), og trykk på "Send meg passord" for å bli tilsendt nytt passord på epost.

Hopp til innhold

Kategorier

Badet i Festiviteten stengt!Status 27. februar 2019:
Svømmeklubben har fått svar på søknaden til Eidsberg kommune om kompensasjon for tapte inntekter og aktiviteter: formannskapet i Eidsberg kommune vedtok 20. februar å gi Mysen svømmeklubb et engangstilskudd på 175.000 kr. Dette var en god nyhet å få etter mange uker med usikkerhet og intens jobbing med å finne alternative løsninger etter at Festiviteten ble nedlagt. Imidlertid hjelper dette svømmeklubben kun på kort sikt. Kostnadene knyttet til leie av andre svømmeanlegg er så høye at klubben i neste års budsjett går med underskudd. I 2019 må Styret derfor fortsette å jobbe frem nye inntektsmuligheter, for eksempel på sponorsiden og i form av dugnadsarbeid.

Hilsen

Styret

----------------------

Status 13. februar 2019: 
For de som ikke fikk det med seg via lokalpressen, ble diskusjon av svømmeklubbens søknad til kommunen om kompensasjon stoppet opp i Formannskapet, slik at saken likevel ikke ble behandlet i kommunstyret 13. februar som vi opprinnelig hadde forventet. Styret jobber i disse dager med å få ferdigstilt et fullstendig regnskap for svømmeklubben, slik at behandling og politisk diskusjon av søknaden kan fortsette. Fremtiden til svømmeklubben er derfor fremdeles usikker.

I mellomtiden har styret og trenere jobbet med å tilpasse aktiviteten i klubben til de usikre omstendighetene. Det yngste rekruttpartiet, parti E, som tidligere trente i Festiviteten, legges ned. Men - alle utøvere her vil få et like godt tilbud om svømming i Trøgstad bad fra uke 9. Da starter vi opp to svømmekurs for barn fra 5 år, som vil vil gå over 15 uker. Alle foresatte på E-partiet, alle på venteliste og på tidligere svømmekurs vil få tilbud pr epost. Dette tror vi blir veldig bra! Se mer informasjon om svømmeskolen.

Får å redusere klubbens kostnader har styret gjort flere tiltak. Et av disse er at det ikke lenger skal betales noe støtte til utøverne på konkuransepartiene ved overnatting i forbindelse med stevner eller til treningsleir. Dette tiltaket ble enstemmig foretrukket fremfor å øke treningsavgiften for alle utøvere.

Hilsen

Styret

-----------

Status 17. januar 2019:
Det har nå gått 1 måned siden Eidsberg kommune stengte Festiviteten uten forvarsel og antakelig for godt. I denne perioden har styret, trenere og instruktører i klubben jobbet knallhardt for å finne alternative løsninger for å kunne fortsette å tilby svømmeopplæring og trening til de som brukte Festiviteten.

Svømmeskole og rekruttpartier er avgjørende for klubben
Aktiviteten i Festiviteten besto av tre parallelle svømmekurs, to rekruttpartier (D og E), svømmeopplæring for beboere på Mysebu og et oldboysparti. Aktiviteten i Festiviteten var grunnsteinen i Mysen svømmeklubb, både med tanke på rekruttering til konkurransepartiene og for klubbens økonomi. Uten svømmeskolen ingen svømmeklubb.

Til dere som hadde tilbud i Festiviteten - vi trenger at dere blir hos oss!
Tusen takk for tålmodigheten dere har vist og fortsatt viser oss. Pr nå har vi midlertidige løsninger på plass for det ene treningspartiet (D-gruppa) og for svømmeskolen. D-gruppa trener i Østfoldbadet og svømmeskolen har fått treningstider i Trøgstad.

Vi har forståelse for at lengre kjørevei er utfordrende for enkelte. En god løsning på det er samkjøring, det er jo ikke nødvendig å kjøre i kolonne mellom Mysen og Trøgstad/Askim. Si ifra til svømmeinstruktøren ved behov for å koordinere dette, for eksempel ved at det lages en liste med kontaktinformasjon. Samtidig ber vi om forståelse for at klubben ikke vil refundere allerede betalte kursavgifter. Vi har fått et par henvendelser om dette.  Vi har utgifter til leie av nye lokaler og lønn til instruktører som vi er avhengig av å tjene inn. Og vi trenger rekrutteringen til konkurransepartiene.

Vil kommunen hjelpe oss?
De midlertidige løsningene er dyre for Mysen svømmeklubb. Vi snur nå hver stein for å øke inntektene våre, vi ser på nye dugnader, søker midler der det er mulig å søke og kontakter potensielle sponsorer. Og så har vi sendt en omfattende søknad til kommunen om å få kompensert for tapte inntekter og økte utgifter. Denne søknaden skal til politisk behandling og skal etter planen diskuteres på kommunestyremøte 13. februar. Da planlegger styret, trenere og instruktører å være tilstede og håper at flere av klubbens medlemmer og deres foresatte også blir med. Dette kommer vi tilbake til, følg med på Facebook.

Hva skjer med E-gruppa og tilbudet til Mysebu-beboere?
Vi må pga. den økonomiske usikkerheten avvente en midlertidig løsning for E-gruppa og Mysebu-gruppa fram til kommunestyrevedtaket 13. februar er klart.

Hilsen

Styret

........

Status 3. januar 2019: 
Styret jobber for en løsning for våre svømmere som har holdt til på Festiviteten, etter at Festiviteten ble stengt på ubestemt tid like før jul.   

For D-partiet har vi nå funnet en løsning med trening i Østfoldbadet, se oversikt. Det jobbes med å leie tid i svømmehall i en nabokommune for svømmekursene og for E-gruppa. Følg med på Facebook for oppdatert informasjon.

Hilsen

Styret

------

18. desember 2018: 
Eidsberg kommune har stengt badet i Festiviteten på ubestemt tid. Stengingen medfører at alle svømmekurs og treningspartier er avlyst. Vi vil jobbe hardt for å få på plass en mulig midlertidig løsning fra uke 3 og kommer tilbake med informasjon innen den tid. 

Stengingen av badet i Festiviteten ble gjort med øyeblikkelig virkning på bakgrunn av en ekstern rapport kommunen mottok den 17. desember, der det fastslåes at det ikke er sikkerhetsmessig forsvarlig at badet brukes. Mysen svømmeklubb var ikke informert på forhånd om at denne rapporten var bestilt. Vi ber om forståelse for at klubben inntil videre ikke har mer informasjon å gi om saken. For mer informasjon om rapporten og kommunens vurdering se kommunens nettsider og oppslag i lokalpressen.

Hilsen

StyretDel denne siden med andre!

Share on FacebookShare on Twitter

Logg inn