Logg inn

Logg inn med ditt passord for å redigere hjemmesiden!

Skriv inn epostadressen din (må være den som er registrert på Mekke), og trykk på "Send meg passord" for å bli tilsendt nytt passord på epost.

Hopp til innhold

Kategorier

Innkalling til årsmøte 2023 (OBS! Nytt møtested)

Innkalling til årsmøte 2023 (OBS! Nytt møtested)

OBS! Nytt møtested: 2 etg i Askim kulturhus. Fullstendig dokumentasjon og saksliste vedlagt, sakslisten kan også leses i bunn av denne artikkelen. 

Indre Østfold Svømmeklubb

Sted: Askim Kulturhus, 2. etg., møterom. 

Tid: 29.03.2023, kl 19.00-20.00

Saksliste og dokumenter: https://we.tl/t-PKXxvDgXzk

(WeTransfer - utløper 30.03.2023) 

 

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må sendes til post@designice.no


Fristen for å sende inn forslag er utløpt. (Fredag 10.03.2023)

Fullstendig saksliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet her på klubbens hjemmeside: www.mysensvommeklubb.no  Det vil også bli lagt ut på våre facebooksider.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Indre Østfold Svømmeklubb i minst én måned før dato for årsmøtet, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til klubben. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett. Foresatte til medlemmer som ikke selv er medlem har anledning til å delta i møtet, men dersom de ikke selv er medlem, har de etter idrettens lover ikke egen stemmerett.

 

 

Velkommen til årsmøte!

 

Med vennlig hilsen Styret og foreldregruppen

********************************************************


Saksliste:

Til medlemmer i Indre Østfold Svømmeklubb [20.3.2023]


Sakliste og saksdokumenter for årsmøte i Indre Østfold
Svømmeklubb 2023, 29. mars kl 19.00

NB! Nytt møtelokale, Askim Kulturhus sitt møterom i 2. etg

Styret viser til innkalling til årsmøte av 24. februar 2023

Årsmøtet avholdes den 29. mars kl 19.00 på møtelokale i Askim Kulturhus v/Østfoldbadet,
hovedinngangen og opp trappen.

Under følger saklisten for årsmøtet:
Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigede medlemmene
Sak 2: Velge dirigent(er)
Sak 3: Velge protokollfører(e)
Sak 4: Velge to medlemmer til å underskrive protokollen
Sak 5: Godkjenne forretningsorden
Sak 6: Godkjenne innkallingen
Sak 7: Godkjenne saklisten
Sak 8: Behandle idrettslagets årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger
Sak 9: Behandle
Sak 9.1 Idrettslagets regnskap
Sak 9.2 Styrets økonomiske beretning
Sak 9.3 Behandle kontrollutvalgets beretning, Intet aktiv kontrollutvalg tilgjengelig
[Sak 9.4 Behandle eventuelt beretning fra engasjert revisor]
Sak 10: Behandle forslag og saker
Sak 10.1
Endring av Idrettslagets lov, inkludert implementering av NIF`s lovnorm. Viktigst endring er
styrets sammensetning
Sak 10.2
Gi nytt styre fullmakt til å sammenslutte laget med andre idrettslag
Sak 10.3
Bruke spond som kommunikasjonskanal til klubbens medlemmer
Sak 10.4
Sosiale arrangement for klubben og treningsleire
Sak 10.5
Pålegge styret å gjennomgå og revidere alle ansettelseskontrakter med trenere
Sak 11: Fastsette medlemskontingent og treningsavgift, eller gi fullmakt til å fastsette
treningsavgifter.
Sak 12: Vedta idrettslagets budsjett
Sak 13: Behandle idrettslagets organisasjonsplan
Sak 14: Foreta følgende valg:
14.1 Styre:
- leder
- nesteleder
- et styremedlem
- et varamedlem
14.2 Kontrollutvalg:
- leder
- Et medlem
- Et varamedlem
14.3 Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett
eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene
14.4 Valgkomité:
- leder
- et medlem
- et varamedlem
[Vedlagt følger følgende dokumenter:
- Styrets forslag til forretningsorden
- idrettslagets årsberetning, økonomiske beretning
- Regnskap Styrets forslag til budsjett
- Kontrollutvalgets beretning
- Forslag og saker, herunder eventuelle lovendringer
- Styrets forslag til organisasjonsplan
- Valgkomiteens innstilling
- Styrets innstilling til ny valgkomité


Med vennlig hilsen
Foreldregruppa og StyretDel denne siden med andre!

Share on FacebookShare on Twitter

Logg inn